Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informuję, iż:

·           Administratorem Twoich danych osobowych jest AYCOM NIEWOJT Sp. j., ul. Żupnicza 17, 03-821 Warszawa, NIP: 113 295 78 53, tel. 883 215 883, e-mail: biuro@aycom.pl.

  • Dane, które podajesz w formularzu kontaktowym lub w mailu, będą wykorzystywane w celu realizacji umowy wykonania wybranej przez Ciebie usługi tj.: zamówień, szkoleń, warsztatów, pokazów sprzętu lub kosmetyków, a także marketingu własnych produktów lub usług

·           Twoje dane osobowe, które są już w posiadaniu Administratora, pozyskane zostały z oficjalnych źródeł, bądź bezpośrednio od Ciebie. Będą one przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy wykonania wybranej przez Ciebie usługi tj.: zamówień, szkoleń, warsztatów, pokazów sprzętu lub kosmetyków, a także marketingu własnych produktów lub usług, w sposób jak dotychczas.

·           Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i realizacji usługi oferowanej przez AYCOM NIEWOJT Sp. j. W przypadku ich niepodania, nie zostanie wykonana zamawiana przez Ciebie usługa.

·           Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcy gazów (tlen, dwutlenek węgla), przewoźników kurierskich realizujących przesyłki, itp. oraz EVE AUTREE o/w Polsce sp. z o.o., która jest firmą powiązaną z AYCOM NIEWOJT sp.j.

·           Twoje dane osobowe NIE BĘDĄ udostępniane innym firmom w celach marketingowych, za wyjątkiem EVE AUTREE o/w Polsce sp. z o.o., która jest firmą powiązaną z AYCOM NIEWOJT sp.j.

·           Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

·           Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.