Każdy problem z obsługą aparatu prosimy natychmiast zgłaszać telefonicznie:
* 662 296 932
* 796 666 069
W znakomitej większości przypadków, wystarczy serwis telefoniczny. 

SERWIS GWARANCYJNY

Firma AYCOM zapewnia, że wszystkie produkowane przez na aparaty podlegają szczegółowej kontroli międzyoperacyjnej i  końcowej.

Jeżeli, pomimo naszych starań, wystąpi awaria urządzenia w okresie gwarancyjnym, producent zobowiązuje się do dokonania bezpłatnej naprawy urządzenia.

W przypadku awarii aparatu „na kółkach” serwisant dojeżdża do Klienta.  Jeżeli naprawa na miejscu nie jest możliwa, serwisant zabiera urządzenie do serwisu producenta zostawiając na czas naprawy urządzenie zastępcze.

Po naprawie urządzenie jest dostarczane do Klienta przez serwis producenta.

W przypadku awarii urządzeń „stolikowych”,  do Klienta jest wysyłany kurierem aparat zastępczy.

Klient wysyła do serwisu kurierem (na koszt producenta) urządzenie uszkodzone w opakowaniu  w którym otrzymał aparat zastępczy.

Po naprawie urządzenie jest wysyłane do Klienta, a Klient odsyła urządzenie zastępcze na koszt producenta

SERWIS POGWARANCYJNY

W przypadku awarii aparatu „na kółkach” prosimy o przysłanie lub dostarczenie urządzenia osobiście. Możliwy jest odpłatny dojazd serwisanta do Klienta.  Jeżeli naprawa na miejscu nie jest możliwa, serwisant zabiera urządzenie do serwisu producenta, na życzenie Klienta zostawiając na czas naprawy urządzenie zastępcze. Za korzystanie z urządzenia zastępczego, serwis nie pobiera opłat.
Po zaakceptowaniu kosztów naprawy przez Klienta (są rozsądne, bo to nie jest nasze źródło zarobku), aparat zostaje naprawiony i zwrócony Klientowi w sposób ustalony indywidualnie.

W przypadku awarii urządzeń „stolikowych”,  prosimy o przysłanie lub dostarczenie urządzenia osobiście. Na życzenie, do Klienta jest wysyłany kurierem aparat zastępczy.  Za korzystanie z urządzenia zastępczego, serwis nie pobiera opłat.

Ze względu na minimalizowanie kosztów, możliwe jest wysłanie mailem do Klienta listu przewozowego, który po wydrukowaniu należy nakleić na karton. Uwaga – karton musi mieć regularne kształty.

Po zaakceptowaniu kosztów naprawy przez Klienta (są rozsądne, bo to nie jest nasze źródło zarobku), aparat zostaje naprawiony i zwrócony Klientowi w sposób ustalony indywidualnie.